“Wenn immer alles so einfach wäre”

Wann ëmmer alles esou einfach wär da wir villes méi liicht.

Da ginge mir d’Grenzen einfach zou maachen an all Lëtzebuergesch schwätzen, et géif kee Klimawandel a keng Iwweschwämmungen ginn, héckstens déisäit an der Eifel, d’Frontaliere géifen all vun doheem aus schaffen, an d’Suen iwwerweisen, fir eis Peien a Renten an sozial Laaschten ze bezuelen an d’Flüchtlingen kéimen net iwwer d’Alpen. Lëtzebuerg wir ee Schlaraffeland mat vill Räichtum, Béier an Oktoberfester d’ganzt Joer.

Mee leider ass net alles esou einfach a mir kënnen eis d’Rëséngen net erauspicken, och wa vill Leit esou maachen, wéi wann dat méiglech wir. Wéini gi mir erwuessen?

Comments are closed.